Frey AP-300

Το AP-300 είναι ένα σύγχρονο και καινοτόμο αυτοματοποιημένο περίμετρο που πληρεί τα παγκόσμια πρότυπα σχετικά με τον έλεγχο της οπτικής ευαισθησίας, τη διάγνωση και τη διαχείριση των οφθαλμικών παθήσεων.

Ζητήστε μας προσφορά συμπληρώνοντας την παρακάτω φόρμα επικοινωνίας.


  Κατηγορία: Manufacturer:

  Η πλατφόρμα προηγμένων διαγνωστικών του AP-300 χρησιμοποιεί Κινητική και Στατική Περιμετρία, συμπεριλαμβανομένης white/white, blue/yellow (SWAP – Short wavelength automated perimetry) και Flicker (critical flicker fusion perimetry) για την πρώιμη  ανίχνευση γλαυκώματος, και επιπλέον Goldmamn Kinetic Perimetry.

  Η συσκευή προσφέρει ένα ευρύ φάσμα στρατηγικών, πεδίων και παραμέτρων εξέτασης. Η ενσωματωμένη κάμερα παρέχει αυτόματο έλεγχο της προσήλωσης του βλέμματος του ασθενούς. Η ενσωματωμένη ανάλυση δεδομένων περιλαμβάνει ανάλυση του οπτικού πεδίου βάσει ιστορικών εξετάσεων καθώς και τυποποιημένους τρόπους παρουσίασης και εκτύπωσης των αποτελεσμάτων της εξέτασης. Το λογισμικό του περιμέτρου έχει σχεδιαστεί για εύκολη λειτουργία χρησιμοποιώντας την οθόνη αφής. Το AP-300 περιλαμβάνει ενσωματωμένο υπολογιστή υψηλής ποιότητας.

  Το AP-300 διαθέτει μέγεθος ερεθίσματος από I έως V κατά Goldmann ενώ η εξέταση μπορεί να πραγματοποιηθεί εντός της τυπικής περιοχής εξέτασης που καλύπτει διάφορα εύρη της γωνίας του οπτικού πεδίου (έως 80 μοίρες για ένα μάτι).

  Διαθέτει τις ακόλουθες εξετάσεις:

  • Αδράς απεικόνισης (Screening)
  • Κανονικής στρατηγικής ουδού (Τhreshold)
  • Δυναμικής στρατηγικής ουδού (FastThreshold)
  • Χαμηλής όρασης (Lowvision)

  Επίσης, διαθέτει τις ακόλουθες μορφές εκτύπωσης:

  • Απόλυτες τιμές σύμβολα
  • Συγκριτικές τιμές καθώς και τιμές διορθωτικής σύγκρισης
  • Κλίμακες του γκρι για τιμές και απώλεια
  • Καμπύλη απώλειας (BebieCurve)
  • Δείκτες οπτικού πεδίου
  • Πίνακα πιθανοτήτων και διορθωμένων πιθανοτήτων

  Το προηγμένο λογισμικό εφαρμογών παρέχει μοναδικές λειτουργίες ανάλυσης αποτελεσμάτων και έτσι η διάγνωση γίνεται πιο γρήγορα και εύκολα. Η τυπική παρουσίαση των αποτελεσμάτων της εξέτασης επιτρέπει στο χρήστη να εκτυπώσει μια εξέταση και να παρακολουθήσει κλινικές αλλαγές στο οπτικό πεδίο με την πάροδο του χρόνου. Η μοναδική τεχνολογία περιμετρίας επιτρέπει στο χρήστη να φορτώνει προηγούμενες εικόνες του βυθού του ματιού και να επιλέγει την περιοχή που απαιτεί διερεύνηση ώστε η εξέταση περιμετρίας να επικεντρώνεται στην καθορισμένη περιοχή. Αυτή η τεχνολογία επιτρέπει την ταχύτερη και ακριβέστερη εξέταση της περιοχής ενδιαφέροντος.

  Ασθενείς με σοβαρές παθήσεις στο οπτικό πεδίο ή πεδία που αποκλίνουν σημαντικά από την τυπική εξέταση περιμετρίας, μπορεί να παρουσιάσουν κόπωση λόγω της διάρκειας της εξέτασης. Η βαθμονόμηση μοτίβων έχει σχεδιαστεί για να βελτιώνει την άνεση αυτών των ασθενών και μειώνει σημαντικά τον χρόνο εξέτασης. Η τεχνική βαθμονόμησης μοτίβου μπορεί να μειώσει σημαντικά τον χρόνο εξέτασης κατά περισσότερο από πέντε λεπτά.

  Το λογισμικό AP-300 συμπληρώνεται από προηγμένους αλγόριθμους που επιτρέπουν τη μείωση των χρόνων εξέτασης, διατηρώντας παράλληλα την ακρίβεια και την κλινική συνάφεια. Επιπρόσθετα, ο χρήστης μπορεί να επιλέξει και να προσαρμόσει την ταχύτητα παρουσίασης του ερεθίσματος, ανάλογα με την ανταπόκριση του ασθενούς και έτσι να βελτιώσει σημαντικά την κλινική εξέταση.

  Η ευκολότερη μέθοδος για την απεικόνιση των αλλαγών μεταξύ δύο αποτελεσμάτων εξετάσεων ενός ασθενούς είναι η λειτουργία σύγκρισης που διατίθεται από το λογισμικό. Οι διαφορές μεταξύ των καταγεγραμμένων τιμών μπορούν να παρουσιαστούν με πολλούς τρόπους.Το πρόγραμμα επεξεργασίας πεδίου εξέτασης επιτρέπει στο χρήστη να δημιουργήσει τα δικά του πεδία εξέτασης προσαρμοσμένα για συγκεκριμένες απαιτήσεις.

  Το AP-300 μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε ιατρεία όσο και σε κλινικές. Με ενσωματωμένες δυνατότητες δικτύωσης, η εγκατάσταση της συσκευής είναι πολύ εύκολη. Το AP-300 μπορεί εύκολα να επικοινωνήσει με συσκευές που συνδέονται απευθείας πάνω σε αυτό ή με εκτυπωτές και διακομιστές δικτύου. Το λογισμικό μπορεί να εγκατασταθεί σε οποιονδήποτε αριθμό υπολογιστών, επιτρέποντας στους χρήστες να οργανώνουν αποτελεσματικά τη ροή εργασίας σε οποιαδήποτε κλινική πρακτική.