Προστατευτικές Ασπίδες

Στα πλαίσια της λήψης μέτρων για την προστασία της υγείας και ασφάλειας του πληθυσμού καθώς και την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού SARS-COV-2, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας, σε συνεργασία με την Ελληνική Οφθαλμολογική Εταιρεία, έχει προχωρήσει στην κατασκευή προστατευτικών ασπίδων για τοποθέτηση σε σχισμοειδείς λυχνίες και σε θεραπευτικά laser.

Οι ασπίδες αυτές διατίθενται δωρεάν από την εταιρεία μας σε όλους τους πελάτες μας.

Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας για επιπλέον πληροφορίες.