210 6995830
 
Φλουοροσεΐνη

Χρησιμοποιείται για την προσαρμογή σκληρών φακών επαφής, την ανίχνευση στην παθολογία του κερατοειδή επιπεφυκότα καθώς και σε τονομετρία επιπέδωσης. Διαθέσιμες συσκευασίες: 100 και 300 ταινίες.