210 6995830
 
Φορητό Σύστημα Ελέγχου Διάθλασης

Παρακολουθήστε το Φορητό Σύστημα Ελέγχου Διάθλασης από την Adaptica, με το διόφθαλμο φορητό διαθλασίμετρο 2WIN και το φορητό φορόπτερο VisionFIt. Περισσότερες πληροφορίες στο sales@midimedical.gr