210 6995830
 
Νέο φορητό τονόμετρο από την Icare Finland Oy.

Το νέο μοντέλο της Icare  χρησιμοποιεί τεχνολογία rebound και δεν απαιτεί αναισθητικό, χωρίς αέρα και δεν χρειάζεται εξειδικευμένες δεξιότητες από το χρήστη.
 
Η νέα σχεδίαση και η οθόνη στο πλάι καθιστούν τη μέτρηση της ενδοφθάλμιας πίεσης αξιόπιστη, εύκολη και γρήγορη.