210 6995830
 
Εταιρικό Προφίλ

          

Η εταιρεία παρέχει προϊόντα και επαγγελματικές υπηρεσίες σε δημόσια νοσοκομεία, ιδιωτικές κλινικές, ιατρικά κέντρα και ιδιώτες οφθαλμιάτρους. Φιλοσοφία της εταιρείας είναι η ανάπτυξη σχέσεων αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τους πελάτες και τους συνεργάτες μας.

Όραμα της εταιρείας είναι το ονομά της να γίνει συνώνυμο της αξιοπιστίας, της συνέπειας, της εταιρικής ευθύνης και της υψηλής ποιότητας παροχής υπηρεσιών και προϊόντων Για τον σκοπό αυτόν, η καλλιέργεια μακροχρόνιας συνεργασίας με τους πελάτες αποτελεί καθημερινή προσπάθεια για την εταιρεία μας.

Πολιτική Ποιότητας: Βασική αρχή της εταιρείας «Δ.Τσιμπιδάρος & ΣΙΑ Ε.Ε.» είναι η παροχή προϊόντων τελευταίας τεχνολογίας και βέλτιστης ποιότητας. Η αποτελεσματική, υπεύθυνη και συνεπής εξυπηρέτηση των πελατών μας είναι για εμάς διαρκής επιδίωξη.


Για τον σκοπό αυτό, η εταιρεία, εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνο με τις απαιτήσεις του Προτύπου ISO 9001:2008 και τις κατευθυντήριες γραμμές της Υπουργικής Απόφασης ΔΥ8δ/1348 του Υπουργείου Υγείας και Πρόνοιας της Ελλάδας.


Επίσης, η εταιρεία μας, τηρώντας την περιβαλλοντική νομοθεσία, συμμετέχει στο πρόγραμμα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.

EN ISO 9001:2015

EN ISO 13485:2012

Υπουργική απόφαση Διαχείρισης Ποιότητας

Πολιτική Ποιότητας