210 6995830
 
Περιλαμβάνει τον βασικό εξοπλισμό για νέο ιατρείο όπως οφθαλμολογικές μονάδες, σχισμοειδείς λυχνίες, διαθλασίμετρα κ.α.
Εξειδικευμένος διαγνωστικός και χειρουργικός εξοπλισμός όπως υπέρηχοι, συστήματα απεικόνισεις, laser κ.α
Χειρουργικά εργαλέια για επεμβάσεις καταρράκτη, γλαύκωμα, οπίσθιου ημιμορίου κ.α
Περιλαμβάνει υλικά χειρουργείου και αναλώσιμα προιόντα για τα ιατρεία
Η τεχνικη υποστήριξη των πελατών μας και η παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου αποτελεί για την εταιρεία μας προτεραιότητα.